VÄLKOMMEN TILL


WISHER

Föreläsningar

Gruppsamtal

RådgivningOM OSS PÅ


WISHER AB

WISHER AB erbjuder rådgivning och utbildning inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ur ett livscykelperspektiv.


Vi arbetar både mot offentlig verksamhet och mot privatpersoner.

Våra främsta kunder är företag, högskola/universitet samt enskilda individer.


Som privatperson kan du söka rådgivning och stöd i din sexuella hälsa, exempelvis klimakterierådgivning eller lust- och smärtproblematik.


Vi kan ge inspirationsföreläsningar till privata grupper eller till företag inom ämnet sexuell hälsa.


Följ oss på Instagram wisher.nu

OM VÅRA


Barnmorskor


Vi är barnmorskor med flerårig erfarenhet av den offentliga gynekologin. Vi har sett att kunskapen kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i allmänhet är låg vilket leder till onödigt lidande för både individ och samhälle. Vi tror att med ökad kunskap inom området skulle hälsan stärkas och många vanliga åkommor och besvär kunna avhjälpas med egenvård. Denna erfarenhet har väckt en önskan hos oss att komplettera hälso- och sjukvården med mottagning som ska erbjuda kunskap och utbildning, stöd i egenvård och längre behandlingar.


Elisabeth Nilsson


Barnmorska med grundläggande kunskaper inom KBT och ACT, samt sexologisk utbildning. Läser just nu en masterutbildning i sexologi och har sedan tidigare en specifik utbildning i klimakteriekunskap. Är en strukturerad och målinriktad person med stort intresse för människor och relationer.

Erfarenhet av rådgivande samtal och medicinska bedömningar inom gynekologi och kvinnohälsa. Tidigare arbete inom ungdomsmottagning och erfarenhet av arbete på vulvamottagning med smärtproblematik och bristande sexlust. Arbetar också med akupunktur som komplement inom området kvinnohälsa.

Anna Wängborg


Barnmorska och forskare med lång erfarenhet inom offentlig gynekologi. Har en master i global sexuell hälsa och forskar om bland annat menstruell hälsa. Har utbildning i klimakteriekunskap.


En aktiv och engagerad person med många idéer som ser möjligheter över strukturella gränser. Har sin drivkraft i att föra fram sexuella och reproduktiva rättigheter både nationellt och globalt.

Vi hjälper dig med…


Besöken kan ske både med träffar och digitalt, oftast blir det en blandning.

Klimakterierådgivning

Sexuella problem

Vulva smärta

PMS

VI ERBJUDER


Tjänster

Föreläsningar och utbildningar

Vi erbjuder mindre eller större grupper föreläsningar inom SRHR med individuellt anpassat innehåll beroende på önskemål.

Föreläsningar kan bokas både för privata grupper och i professionella sammanhang.

Stöd i egenvård

Detta vänder sig till personer med enklare åkommor där vikten läggs vid att personen själv kan avhjälpa problemet, där det krävs extra stöd eller kunskap.

Rådgivning

Samtalsbehandling med kvinnor med diverse olika besvär kopplat till sexuell hälsa. Grunden i åtgärderna tar avstamp i barnmorskekompetensen och de fysiologiska aspekterna av problematiken, vi använder grundläggande delar av den tredje vågens KBT, som kallas ACT för att komplettera behandlingen eftersom många områden inom sexuell hälsa är komplexa. Vi kan också erbjuda akupunktur för symtom orsakade av hormonella förändringar eller vid smärttillstånd. Vår grundfilosofi är att livsstil och hälsa är nödvändiga arbetsområden för de flesta symtom eller åkommor.

Att tänka på


Det är viktigt att komma ihåg att denna typ av behandling kräver motivation. Behandlingen är individuell och en behandlingsplan görs tillsammans med dig som klient utifrån dina besvär, dina förutsättningar och önskemål. Vi kan inte erbjuda förskrivning på läkemedel utan du kan komma att uppmanas söka annan vårdgivare för delar av behandlingen eller besvären. Även i de fall där en gynekologisk undersökning är nödvändig kan du komma att hänvisas.

Sammanfattningsvis kan denna behandlingsform ses som en enklare form av samtalsbehandling men där fokuset ligger på att förstå och behandla de fysiska aspekterna av besvär kopplat till sexuell hälsa och utan att bortse från de psykologiska komponenterna. Många åkommor och besvär kan lindras eller hanteras med hjälp av förändrande livsstilsvanor. Då den offentliga sjukvården oftast inte kan erbjuda denna typ av holistisk behandling önskar vi komplettera den vård som finns tillgänglig idag.

MER INFORMATION


För att boka eller höra mer om våra föreläsningar var god kontakta oss

Information

Säkerhet

Journalsystem

Sekretess

GDPR